ไอสตูดิโอ สาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)