บริการ Mobile Device Management (MDM) 2018-03-29T17:37:12+00:00

ปัจจุบันอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone, iPhone, iPad และ Tablet ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น และช่วยสร้างความได้เปรียบในธุรกิจมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริษัทนั้น ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป สามารถทำงานบน platform ของอุปกรณ์พกพาต่างๆได้ ดังนั้น

สิ่งที่องค์กรควรพิจารณาและให้ความสำคัญคือ

 • การควบคุมอุปกรณ์สื่อสารพกพาอย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 • ควบคุมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร
 • ควบคุมเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลภายนอกได้อย่างไร

MDM (Mobile Device Management) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสารพกพา เช่น iPad, iPhone หรือ Smart Phone โดยการกำหนดค่าอุปกรณ์ผ่านระบบไร้สาย

การใช้งานอุปกรณ์มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ

 • แบบนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่ทำงาน (Bring Your Own Device: BYOD)
 • แบบอุปกรณ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ความสามารถของ MDM

 • การตั้งค่าและกำหนดค่าอย่างรวดเร็ว เช่น การตั้งค่าเมล์, การตั้งค่า Wifi, Calendar เป็นต้น
 • การแจกจ่ายและจัดการแอพ เช่น Install Apps, Remove Apps, Add eBook, Remove eBook เป็นต้น
 • การสอบถามอุปกรณ์ เช่น ดูรายละเอียดของอุปกรณ์ แก้ไขชื่อ สร้างกลุ่มของอุปกรณ์ สร้างรายงาน เป็นต้น
 • การกำหนดนโยบาย  IT เช่น ห้ามใช้กล้อง, ห้ามลง Apps, ห้าม Screenshots เป็นต้น

ทำไมต้องมี MDM

 • เพื่อให้การตั้งค่าและกำหนดค่าอุปกรณ์สื่อสารพกพาจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สื่อสารพกพาทุกเครื่องเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
 • เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์กร
 • กรณีเครื่องหายหรือถูกโจรกรรมสามารถสั่งล้างเครื่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ตัวอย่างการนำ MDM ไปใช้ด้านการศึกษา

 • ใช้ MDM จัดกลุ่มห้องเรียน iPad เพื่อสนับสนุนการใช้งาน Apple Classroom App
 • ใช้ MDM ล็อคหน้าจอ iPad ให้ใช้ได้แค่แอพเดียวเพื่อใช้ในการสอบ
 • ใช้ MDM กำหนด App และเก็บไฟล์ข้อมูลที่เป็นความรู้ของแต่ละระดับชั้น

บริการของเรา

 • รับวางระบบบริหารจัดการควบคุมอุปกรณ์สื่อสารพกพา ภายในองค์กร บริษัท หรือสถาบันการศึกษา
 • รับวางระบบการเรียน การสอนด้วย iPad
 • รับวางระบบจัดสอบด้วย iPad
 • รับปรึกษาการวางระบบบริหารจัดการ iPad
 • บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย

ผลงานของเรา

 • วางระบบ MDM ให้กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วางระบบ MDM ให้กับ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วางระบบ MDM ให้กับ บ.ไทยโอซูก้า จำกัด
 • ใช้ MDM วางระบบจัดสอบด้วย iPad ให้กับทันตแพทย์สภา
 • วางระบบ MDM เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วางระบบ MDM เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับ รร.เสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

ติดต่อทีมงาน
เอกชัย 08 6393 1468
นภัทร 08 6162 9119
วุฒินันท์ 08 6677 8939