การสมัคร Apple ID อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต

By How To
fi-how-to-regis-apple-id

ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการสมัคร Apple ID เรามารู้จัก Apple ID กันก่อนดีกว่าว่ามีไว้ทำไม ทำไมต้องมี แล้วคุณจะได้อะไรบ้างหลังสมัครเสร็จ Apple ID คือบัญชีที่คุณใช้เข้าถึงบริการต่างๆ ของ Apple เช่น App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการทั้งหมดของ Apple

Read more