Curator Collect บันทึกไอเดียของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

By App & Game

สำหรับ Application ที่ไว้บันทึกไอเดีย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ่อยครั้งที่เราเดินเที่ยวแล้วเกิดปิ้งไอเดียตกแต่งบ้านหรือร้านขายของในฝันแต่ไม่รู้จะบันทึกเรื่องราวมันไว้ในรูปแบบไหน ด้วย App Curator Collect เราสามารถถ่ายภาพ เขียนข้อมูลบรรยายเรื่องราว หรือไอเดียระหว่างนั้นได้อย่างละเอียดในรูปแบบตารางสี่เหลี่ยมๆ อัจฉริยะ แค่กดรูปช่องสี่เหลี่ยม และเพิ่มรูปที่เราต้องการ หรือ ถ่าย ณ ช่วงเวลาขณะนั้น และสามารถพิมพ์ข้อความบรรยายภาพได้ทันทีc1

รูปแบบการนำเสนองานแบบใหม่ในรูปแบบช่องสี่เหลี่ยมๆ แต่สามารถตกแต่งข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างออกไปได้อย่างครบถ้วน และที่ง่ายได้ ใส่รูป ใส่ websites, images and text notes และยังสามารถส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์ PDFc2

c3

ฟีเจอร์หลักของ Application

1. สมารถเพิ่มเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อความในรูปแบบของ visual interface

2. สะดวกและรวดเร็วในการเตื่อนเนื้อหาที่สร้างไว้เพียง drag-and-drop

3. สามารถนำเสนองานได้ทันทีจากตัวแอพผ่านโหมด Full Screen

4. ในกรณีมีผู้ทำงานมากกว่า 1 คน คุณสามารถแชร์เพื่อให้ดู หรือเพื่อให้ร่วมแก้ไขก็ได้

5. สามารถ Import Boards จาก Pinterest

6. คุณสามารถ Export ไปเป็น PDFc5c4

 

ซึ่งในบางความสามารถนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งาน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4.99 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 175 บาท โดยจะได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นบางส่วน

หากใครสนใจสามารถดาวโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store

Tagged under: