ชื่อ-นามสกุล * :
เบอร์ติดต่อ * (ใส่แต่ตัวเลขโดยไม่ต้องมีสัญลักษณ์ใดๆ) :
อีเมล์ * :

แบบสอบถาม
เพศ
 ชาย หญิง
อายุ
 ต่ำกว่า 18 ปี 18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปี ขึ้นไป
สาขาที่รับ E-Coupon :
ท่านใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใดอยู่
 iPhone X iPhone 8 / 8 Plus iPhone 7 / 7 Plus iPhone 6s / 6s Plus iPhone 6 / 6 Plus iPhone 5 iPhone 5s iPhone SE อื่นๆ
ท่านซื้อ iPhone จากที่ไหน
 BaNANA Studio 7 iStudio Powerbuy Jaymart Ais True dtac อื่นๆ
ท่านทราบโปรโมชั่นครั้งนี้ มาจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 E-Mail Facebook Studio 7 Website Studio 7 สื่อโฆษณาหน้าร้าน สื่อโฆษณาของห้าง เพื่อนแนะนำมา อื่นๆ