แจ้งปิดปิดปรับปรุงระบบ Call Center [21 ก.ย. 2561]

เนื่องจากวันที่ 21 กันยายน 2561 ทางบริษัทจะปิดปรับปรุงระบบ Call Center 02-0177770 และ 02-0177788 ระหว่างเวลา 9:00 – 11.00 น. ระหว่างนี้หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Studio7

บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก

Tagged under: