Secret Conversation ในแอพ Facebook Messenger ใช้งานอย่างไร

By How To

อีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบในแอพ Facebook Messenger คือ Secret Conversation ที่จะช่วยให้การสนทนาของคุณกับคู่สนทนาเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยลักษณะการทำงานคือเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และยังสามารถตั้งเวลาให้ระบบลบข้อความในการการสนทนาโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

วิธีการใช้งาน Secret Conversation ในแอพ Facebook Messenger

1. เปิดแอพ Messenger แล้วเลือกแท็ป Home แตะที่รูปสร้างการสนทนาใหม่ (ด้านบนขวา)

2. แตะที่ Secret แล้วเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการสนทนา

1

หากเปิดใช้ Secret Conversation ครั้งแรกจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้

20160924_093938000_ios

3. เริ่มทำการสนทนาได้เลย หากต้องการตั้งเวลาให้ระบบลบข้อความในการการสนทนาโดยอัตโนมัติเพียงแตะที่รูปนาฬิกา

2

หมายเหตุ : Secret Conversation ไม่รองรับการสนทนาแบบกลุ่ม การส่งภาพเคลื่อนไหว GIF วีดีโอ รวมไปถึงการใช้งานข้อความเสียง การ VDO Call และการชำระเงิน

ครั้งหน้าจะเป็นทริปหรือเคล็ดลับอะไรคงต้องติดตามกัน แล้วเจอกันในบทความหน้า

Tagged under: