ชื่อ-นามสกุล * :
เบอร์โทร * :
E-mail * :
ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Linksys Velop AC3900 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรได้บ้าง ? :
Smart TVกล้อง CCTVถูกทุกข้อ
เทคโนโลยี Intelligent Mesh คืออะไร ? :
การเชื่อมต่อโหมดสัญญาณ แบบใยแมงมุม เชื่อมโยงหากัน มีรูปแบบโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบเครือข่าย หากมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากเครือข่าย ก็ยังคงสามารถใช้งานได้ถูกทุกข้อ
จุดเด่นของ Linksys คือ Node
Node จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร? :
เพื่อเชื่อมขยายพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตลดปัญหาจุดอับสัญญาณภายในบ้านถูกทุกข้อ