ลงทะเบียนแสดงความสนใจ  iPhone  12  และ  iPhone 12 mini


โปรโมชันที่คุณสนใจ :


เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งจอง iPhone 12 และ iPhone 12 mini
  2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  3. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน