ซื้อ HP Sprocket Photo Printer 2 in 1 พร้อม HP Zink Paper รับฟรี Zink paper จำนวน 40 แผ่น

By Promotions

ซื้อ HP Sprocket Photo Printer 2 in 1 มูลค่า 6,280 บาท พร้อมกระดาษ HP Zink Paper 1 กล่อง

  • รับฟรี Zink paper จำนวน 40 แผ่น มูลค่า 770 บาท
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน กับ Citibank Credit Card

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Studio 7 ทั่วประเทศ

Tagged under: