การทำงานเชื่อมต่อร่วมกันบนเครื่องมือต่างๆ
Studio7 พร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน
และหลังร้านหรือธุรกิจที่มีความแตกต่าง
เรื่องระยะทางและเวลาเพื่อพัฒนาด้าน
ระบบปฎิบัติการ ย่นระยะเวลา ลดการใช้
กระดาษและแรงงาน
FaceTime แบบกลุ่ม
ทำให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะเป็นที่บ้านหรืออยู่ข้างนอกคุณก็สามารถใช้ FaceTime เพื่อพูดคุยกับคนหนึ่งคนหรือทั้งกลุ่มได้
ระบบจัดการร้านค้า
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบ ระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์ แบบครบวงจร ใช้งานฟรีตลอดชีพ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สำหรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ สามารถบริหารงานทางด้านบัญชีเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
Digital Banking
ร้านค้าทั่วไทยรับเงินง่ายด้วย QR ระบบชำระเงินสำหรับร้านค้าทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสามารถมั่นใจในความปลอดภัย
ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัย
ฝากคำถามของคุณมาได้เลยที่นี่
เราจะมีผู้ชำนาญการติดต่อคุณกลับไป
โดยเร็วที่สุด