ตอบ ปั๊ป  รับ โชค

ร่วมสนุกตอบคำถาม   “ เพราะอะไรทำไมถึงอยากมางาน“ Studio 7 Mega Sale Digital District @Fashion Island ”    ใครที่ตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับของรางวัล คือลำโพง Sony SRS-XB10 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 1,990 บาท

ลงทะเบียนร่วมสนุก

ชื่อ-นามสกุล * :
เบอร์โทร * :
E-mail * :
ตอบคำถาม "เพราะอะไรทำไมถึงอยากมางาน“ Studio 7 Mega Sale Digital District @Fashion Island" * :

เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด งาน “Studio 7 Mega Sale Digital District @Fashion Island” ได้ที่  https://www.studio7thailand.com/promotions/mega-sale-at-fashion-island-5-15sep19/

ระยะเวลาร่วมสนุก 2 กันยายน 2562 –  15 กันยายน 2562
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุดเป็นผู้โชคดี จำนวน 1 ท่านวันที่ 16 กันยายน  2562 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 กันยายน  2562 เวลา 16.00 น. ผ่านทางช่องทาง LINE@ Studio7

หมายเหตุ:

  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
  • เมื่อร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว และ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด