หูฟัง Sudio Tolv ซื้อคู่ถูกกว่า เพียง 5,900 บาท

By Promotions

พิเศษสำหรับลูกค้า Studio 7 เท่านั้น ซื้อจับคู่ Sudio Tolv Pink สีชมพู กับสีใดก็ได้ ในราคาคู่เพียง 5,900 บาท จากราคาปกติชิ้นละ 4,590 บาท ราคาพิเศษแบบนี้เฉพาะที่ Studio 7 สาขาใกล้บ้านคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น   หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Read more