PQi USB-C 6-Port Multi Hub C-Series

PQi USB-C 6-Port Multi Hub C-Series              พบกับการเชื่อมต่อแห่งอนาคตจาก PQi ที่ให้คุณมากกว่าใครถึง 6 in 1 กับ PQi USB-C 6-Port Multi Hub C-Series จุใจถึง 6 ช่องการใช้งาน ลงตัวสะดวกมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันของคุณ  

Read more