ตารางสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทุกต้นชั่วโมง

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Studio 7 กับการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทุกต้นชั่วโมง คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac ตามรอบการสาธิต โดยในแต่ละรอบจะสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple เบื้องต้นให้คุณใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และสนุกยิ่งขึ้นกับฟังก์ชั่นบนผลิตภัณฑ์ Apple ด้วย 4 หัวข้อสุดพิเศษ ดังนี้ Better Together (iPhone 11 Pro Max & Mac) iPhone 11, Photo, iCloud (iPhone 11 Pro Max) Mac OS

Read more