*ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- การสั่งจองล่วงหน้า iPhone 14 และ 14 plus สีเหลือง ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจองเฉพาะช่องทางออนไลน์ Studio7 Online เท่านั้น
- ระยะเวลาในการการสั่งจอง iPhone 14 และ 14 plus สีเหลือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 66 (เวลา 20:00น. เป็นต้นไป) – 13 มี.ค. 66 ( เวลา 23:59น. )
- สงวนสิทธิ์ในการสั่งจอง 1 ท่าน/ 2 เครื่อง และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองหากตรวจพบว่าท่านได้ทำการสั่งจองในระยะเวลาโปรโมชั่นเดียวกันไปแล้ว
- การสั่งจองล่วงหน้า iPhone 14 และ 14 plus สีเหลือง ไม่สามารถทำการผ่อนชำระ 0% ร่วมกับสินค้าอื่นๆ ได้
- สินค้า iPhone 14 และ 14 plus สีเหลือง จะไม่ร่วมรายการส่งเสริมโปรโมชันอื่นๆ บนเว็บไซต์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
- กรณีมีเงื่อนไขใดที่เป็นข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อที่จะต้องตีความ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว และให้ถือเป็นที่สุด- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การสั่งจองสินค้านี้เฉพาะลูกค้าที่สั่งจองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ห้ามลูกค้าโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใด
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล 02-017-7788 ทุกวันเวลาทำการ 09:00-18:00 น.

เงื่อนไขการจัดส่งและรับสินค้า
- สำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งตามที่อยู่ สินค้าจะเริ่มจัดส่งให้ท่านตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 08:00น. เป็นต้นไป (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)
- สำหรับลูกค้าที่เลือกรับหน้าร้านแบบ Click&Collect ท่านจะได้รับสินค้าภายในวันที่ 14 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยรอรับการยืนยันวันและเวลาเข้ารับสินค้าตามสาขาที่ท่านเลือกจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
- สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ท่านเลือกซื้อในคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่จัดส่งเท่านั้นทันทีเมื่อสถานะคำสั่งซื้อชำระเงินสำเร็จ โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าทางโทรศัพท์และหรือemail (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือemailที่สะดวกในคำสั่งซื้อเพื่อรับการติดต่อ)
- สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งจองในวันที่ 13 มี.ค. 66 หลังจากเวลา 14:00น. จะได้รับสินค้าตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป