Facbook Messenger เริ่มทดสอบ Secret Conversation

By Trends

Facebook Messenger เริ่มทดสอบระบบเข้ารหัสแบบ end-to-end หรือเข้ารหัสข้อความแชทแบบต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อความที่เข้ารหัสจะไม่ถูกถอดรหัสและมีคนอ่านได้ ระหว่างทางที่ส่งรวมถึง Facebook เอง

ระบบการเข้ารหัสแบบ end-to-end ของ Facebook Messenger นี้ไม่ใช่เป็นการเข้ารหัสข้อความทุกข้อความที่ส่งผ่านบริการ แต่ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานได้เป็นแชท ที่ Facebook ใช้คำเรียกว่า Secret Conversation

Facebook ให้เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบ end-to-end ให้ใช้งานได้กับทุกแชทเนื่องจาก Messenger ต้องซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ แต่ Secret Conversation จะใช้งานได้แค่อุปกรณ์เดียว และ Secret Conversation นี้จะยังไม่รองรับเนื้อหาบางอย่าง เช่น ภาพเคลื่อนไหว GIF, วิดีโอ รวมถึงยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์อื่น ๆ ของ Messenger ได้

นอกจากนี้ ในรายงานเกี่ยวกับ Secret Conversation ของ Facebook บอกว่าภาพที่ส่งภายในการสนทนานี้จะเข้ารหัสด้วย แต่ metadata ไม่ได้เข้ารหัส สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Tagged under: