CareKit Framework ตัวใหม่ จาก Apple เพื่อการติดตามข้อมูลผู้ป่วย

By Trends

Apple ได้เปิดตัว Framework ตัวใหม่ในชื่อ CareKit เพื่อให้นักพัฒนานำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงด่านสุขภาพของผู้ป่วย โดยที่จะเน้นไปที่ข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อแชร์ไปยังครอบครัวหรือแพทย์ ซึ่งแพทย์จะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้เพื่อประกอบการรักษา ศึกษา และวิจัยต่อไป โดยก่อนหน้านี้ในปี 2015 Apple ได้เปิดตัว ResearchKit เป็น Framework สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัย

apple-health-carekit1
โดย CareKit จะเน้นเก็บข้อมูลของผู้ป่วยใน 4 ด้าน คือ
– Care Card ติดตามความคืบหน้าการดูแล เช่นการลดอาหาร การทานยา กายภาพบำบัด
– Symptom and Measurement Tracker ติดตามอาการของโรค อาการเจ็บปวดต่างๆ
– Inside Dashboard แแสดงลักษณะอาการเจ็บปวด บอกเป็นระดับคะแนนและกราฟ
– Connect ส่วนสำหรับแชร์ข้อมูลให้กับคนในครอบครัวและติดต่อกับแพทย์
ซึ่งชุด CareKit นี้จะเปิดให้กับนักพัฒนาได้ใช้ในแบบ Open Source ในช่วงไตรมาศที่ 2 ของปี 2016
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Tagged under: