Wallpaper รักโลกจาก Apple

By Trends

หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัวโครงการ Apple Renew ที่แสดงถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการเห็นความสำคัญของการรีไซเคิล รวมถึงการ เปิดตัวหุ่นยนต์ Liam สำหรับการรีไซเคิลโดยเฉพาะ Apple ก็ได้เปิดหน้าเว็บใหม่สำหรับขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญของโครงการรีไซเคิลของ Apple สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่

Apple นอกจากจะกล่าวขอบคุณที่สนใจในโครงการนี้แล้วยังได้มี wallpaper สวยๆสำหรับ iPhone, iPad มาให้โหลดไปใช้แสดงถึงความรักษ์โลกกับ Apple กันถึง 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ Nature in Balance, Nature in Harmony และ Nature in Us ซึ่งความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในก็คือการที่ ทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ต่างพร้อมใจกันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

Tagged under: