เลือกรุ่น Apple Watch เพื่อเปรียบเทียบ

รุ่น GPS
เริ่มต้นที่ ฿13,400
รุ่น GPS + Cellular
เริ่มต้นที่ ฿16,900
ซื้อสินค้า BNN.in.th
อะลูมิเนียม

สแตนเลสสตีล

ขนาดตัวเรือน
44 มม. หรือ 40 มม.

จอภาพ Retina แบบติดตลอด ขนาดใหญ่กว่า Series 3 ถึง 30%

แอปออกซิเจนในเลือด

แอป ECG

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ

การตรวจจับการล้ม

รองรับคุณสมบัติ
“การตั้งค่าครอบครัว”
(รุ่น GPS + Cellular)
รุ่น GPS
เริ่มต้นที่ ฿9,400
รุ่น GPS + Cellular
เริ่มต้นที่ ฿10,900
ซื้อสินค้า BNN.in.th
อะลูมิเนียม

ขนาดตัวเรือน
44 มม. หรือ 40 มม.

จอภาพ Retina
ขนาดใหญ่กว่า Series 3 ถึง 30%

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ

การตรวจจับการล้ม

รองรับคุณสมบัติ
“การตั้งค่าครอบครัว”
(รุ่น GPS + Cellular)
รุ่น GPS
เริ่มต้นที่ ฿6,400
ซื้อสินค้า BNN.in.th
อะลูมิเนียม

ขนาดตัวเรือน
42 มม. หรือ 38 มม.

จอภาพ Retina

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ
รุ่น GPS
รุ่น GPS + Cellular
อะลูมิเนียม

สแตนเลสสตีล

ขนาดตัวเรือน
44 มม. หรือ 40 มม.

จอภาพ Retina แบบติดตลอด
ขนาดใหญ่กว่า Series 3 ถึง 30%

แอป ECG

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ

การตรวจจับการล้ม

รองรับคุณสมบัติ
“การตั้งค่าครอบครัว”
(รุ่น GPS + Cellular)
รุ่น GPS
รุ่น GPS + Cellular
อะลูมิเนียม

สแตนเลสสตีล

ขนาดตัวเรือน
44 มม. หรือ 40 มม.

จอภาพ Retina
ขนาดใหญ่กว่า Series 3 ถึง 30%

แอป ECG

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ

การตรวจจับการล้ม

รองรับคุณสมบัติ
“การตั้งค่าครอบครัว”
(รุ่น GPS + Cellular)
รุ่น GPS
อะลูมิเนียม

สแตนเลสสตีล

ขนาดตัวเรือน
42 มม. หรือ 38 มม.

จอภาพ Retina

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ
อะลูมิเนียม

ขนาดตัวเรือน
42 มม. หรือ 38 มม.

จอภาพ Retina

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า
การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ