บริการและความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จัก Apple ของคุณดีที่สุด

Apple สร้างทั้งฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมายผู้เชี่ยวชาญของเราจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างไร และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยการพูดคุยเพียงครั้งเดียว

 

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค, ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple แบบครบวงจรในที่เดียว

ฮาร์ดแวร์ Apple ส่วนใหญ่มาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ที่มีระยะเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งคุณสามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองได้อีกโดยการซื้อ AppleCare+